24 fevereiro 2013

Yerushalayim shel zahav

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor.

Nenhum comentário: